E-Porada z E Receptą

150,00 

E-porada stomatologiczna drogą wywiadu online.
Możliwość E-recepty.
Konsultacja i wstępne zaplanowanie leczenia.